KJØP DALASAU

Ynskjer du ein spak sau som går roleg i fjellet, har to store lam om hausten, er fri for dei alvorlege sauesjukdomane og er ven å sjå til, ja då bør du kjøpa reinrasa dalasau.

Start opp med reinrasa dalasau eller skaff deg nokre slike i tillegg til dei andre sauene du har. Du får då nokre gilde dyr og er også med på å redda rasen.

Bur du i Vestland fylke er det fritt fram for kjøp av kåra vêrlam. Skal du starte opp med sau eller bytte rase  blir det neppe noko problem med å få tillatelse til kjøp av hodyr også.

Kjøper du sau frå besetningane til medlemmene i Reinrasa Sau Vestland får du mellom det beste som finnast av reinrasa dalasau i landet. På heimesida under "Medlemmer" finner du namn du kan kontakte om kjøp er aktuelt.


Du kan også ta kontakt via heimesida eller Jon Møretrø tlf 47298260 eller e-post: jomoeret@gmail.com

Eigar: Nils Tveite

dalasaufan 21.04.2015 13:27

Jeg ønsker meg en egen dalasau!

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊