RASEBESKRIVING

KROPP

Storleik: Vaksen ver 120-150kg, rispitver 100-120kg, vaksen sau 75-100kg og gimre 70-90kg

Lagd av Gudmund Tønnessen

ULL

Lang, myk og med god glans. Ullfellen skal være fri for daudhår og marghår. Ulla skal gå godt framover til hovudet. Ulla kan vera svart. 

Ullmengda vanlegvis 8-10kg for vaksen ver og 5-7kg for vaksen sau.

Mykje ull

LYNNE

Roleg og tillitsfull. Går roleg på fjellbeite, har same beiteplass år etter år.Den passer godt på lamma sine.

Nils Tveite med ein del av flokken sin. Mai 2012. Foto: Jon Møretrø

PRODUKSJON

Nær 90% av dei vaksne sauene har tvillingar, resten fordelt nokonlunde likt på einstaka og trillingar.Er også besetningar som har godt over 2 i gj.sn. lammetal.

Haustvekta på lamma til dalasauen i Myrkdalen ligg vanlegvis mellom 50 og 60kg, og slaktevekta på 20-25kg.

Store lam. Foto Jon Møretrø

FINE EKSEMPLAR AV DALASAU

VAKSEN VER (2+ år)

Musklar 27023 1pr spiss 2009, 2010, 2011. Eigar Leiv Sausjord. Solgt 2010 Foto Jon Møretrø

RISPITVER (<2år)

Susar 1pr og spiss 2009. Eigar Kjetil Skjervheim. Foto Jon Møretrø

SAU MED LAM

8001 Fjellrosa 1pr 2011 Eigar: Olav Georg Tveiten. Foto Jon Møretrø

SAU MED LAM . SVART

Huldrs 8025 1pr 2011. Eigar: Olav Georg Tveiten. Foto Jon Møretrø

GIMRE (<2år)

9006 Perleros 1pr 2010. Eigar Jon Møretrø. Foto Jon Møretrø

VERLAM

Verlam 66kg, kåring 10p Eigar: Nils Tveite. Foto Jon Møretrø

Saulam

Lam nr 9006. Eigar Jon Møretrø. Foto Jon Møretrø

tor.steinar.lien 18.04.2014 21:25

Bra at gammel rasene bevares, beste måten å drive avlsarbeid på,er å rangere dyra på er å få dem bedømt slik det no blir gjort.Moerne indeks system duger ikke.

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊