Foto 2016

40017 Bjørk-Lubba (2år) etter Fjordgut 2011227 1 avk.pr. Eigar Stig Bjørkheim. Foto S Bjørkheim (03.04)

40125 Perlemor m/ 2 saulam etter Reinvåk 12148. Eigar Stig Bjørkheim. Foto S. Bjørkheim.

30021 Kvitanosi m/ 3 lam etter Stjernerugg 2013150. Eigar Nils Tveite.(03.05) Foto Jon Møretrø

Verlam 60026. Mor 90027 1pr. Far Fjordgut 1 avk.pr. Eigar Ingunn Nævdal. Foto I Nævdal

Rispitene til Anders Seljestad (2 juni) Foto J. Møretrø

30020 Perlefin m/lam.( 2.juni) Foto og eigar J. Møretrø

Suffolkverane (vaksen + rispit) til Oddmund og Ivar Hildal (2.juni) Foto J. møretrø

Ivar Hildal med dala verlam etter gammel semin.(2 juni) Foto J. Møretrø

Verane Reinvåk 12148 og Sveisrugg 2014008 til Stiog Bjørkheim (31.07) Foto Stig Bjørkheim

Rispit til John Refsdal Viuk i Sogn 17 aug. Foto J. Møretrø

Langdølendatter (gimre m/ lam til John Refsdal Vik i Sogn. Foto J. Møretrø

Farga/blå spel nr 90006 m/lam til Stig Bjøtkheim. Foto Stig Bjørkhrim

Dalagimre m/lam til Ivar & Oddmund Hildal. Foto J Møretrø

G N S gimre til Audun Jonset. Foto J Møretrø

Suffolk nr 40037 m/lam til I & O Hildal (5 sept.) Foto J Møretrø

30003 Fjordperla med værlam etter Torvedølen 2015201. Eier Jon Møretrø Foto Jon Møretrø

Gammel norsk spelsau m/lam til Stig Bjørkheim. Foto Stig Bjørkheim

Gimre etter Stjernerugg til Stig Bjørkheim. Foto Stig Bjørkheim

Kvit spel 30096 Spelfina med trillinger 18.09. Eigar Oddmund Hildal Foto Jon Møretrø

Gimra 50057 Bjørk-Dala til Stig Petter Bjørkheim fikk 1pr og ble nr 2 av gimrene i Bg regionen. Foto Jon Møretrø

Gimra 50025 til Ingunn nævdal ffekk 1pr og ble basgimre i region Bg. Foto Jon Møretrø

Vaksen veren Sveisrugg 2014008 til Stig Petter Bjørkheim fekk 1 pr. 10p i ullkvlitet, 9p for ullmengde og 9,5 p for kropp. Totalt 62,5p. Foto Jon Møretrø

Torvedølen 2015 201 til Nils Tveite ble beste rispit under utstillinga. Den fikk 8,5p for ullkval. 10p for ullmengd og 10p for kropp. Foto Jon Møretrø

Gimra 50228 til Kjetil Skjervheim ble basgimre i regio Voss. Foto Jon Møretrø

Beste verlam 62260/2016125 til Kjetil Skjervheim. 10p i kåring

Verlam nr 2 i kvalitet 60001 til Jon Møretrø. 10p i kåring Foto J. møretrø

Verlam nr 3 i kvalitet 60026/2016117 til Ingunn Nævdal. Foto J Møretrø

Basgimre region Hardanger 50201 Liperla til Jon Møretrø. Foto j Møretrø

Spiss vaksen ver Stjernerugg 1013150 til Nils Tveite Foto J Møretrø

50155 Fjellperla 1pr til Jon Møretrø. Foto Jon Møretrø

50151 (Gammel niorsk spel) 1pr til Ivar & Oddmund Hildal. Foto Jon Møretrø

10003 Rose-Mari 1pr med 75p til Nils Tveite Foto Jon Møretrø

Breidølen 2014021 1pr og nr 2 blant vaksne verar. Eigar: Kjetil Skjervheim. Foto Jon Møretrø

Bordølen 2014172 1pr og nr 3 blant vaksne verar. Eigar: Sigbjørn Rognebakke. Foto Jon Møretrø

Tønnvær 2013200 1pr til Anders Seljestad. Foto Jon Møretyrø

Røldal 2015262 1pr (61p>) til Anders Seljestad. Foto Jon Møretrø

50219 1pr <(60,5p) til oddmund norekv�l. foto jon m�retyr�.< h1>

Rogndaln 2015258 1pr (63,5p) til Knut Rongved. Foto Jon Møretrø

30042 til Andreas Vorland hadde tvillinger på i alt 90kg. Sauen fekk 10p på kropp og 1pr. Foto A Vorland.

1.pr dalagimrer til John Refsdal. Foto P. RTefsdal

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei,
noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal
Jostein Oldervik 7580 Selbu
Jan Overvik 7580 Selbu
Heidi Guldseth Tronset 7580 Selbu

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊