Utstilling 2021

RESULTAT 2021

 

Sjået vart halde laurdag 26 september i ridehallen til Voss videregåande skule (Jordbruksskulen). Laget har kjøpt inn grinder så alle utstillarane fekk eigen gard til dyra sine. Det var vêrar og vêrlam som vart dømde her. Hodyra har me ikkje lov å samle på eiin stad så dei vart dømd heime på gardane til ulike tidspunkt.

Bilder frå sjået finn du under FOTO og foto utstilling 2021.

RESULTAT.

KL 1. VAKSEN VÊR
Kat nr 2 Tveitekongen 2019235 til Sigbjørn Rognebakke. Nr 2  1.pr og raud rosett

Kat nr 3 Prinsen 2017196 til Vidar Trengereid. 1.pr nr 3 og bå rosett

Kat nr 4 Nilsdaln 2019229 til Eileen Aasheim og Tore Rongved. 1pr og spiss med kvit rosett og fylkeslagets premie. Den ble nr 2 av alle hanndyr med flerfarget rosett.

KL. 2 RISPIT VÊR
Poengrekkefølge: Ætt - Kåring som lam - ullkvalitet - ullmengde - kropp = sum

Kat nr 5 00010/202090594 til Ingunn Nævdal 6-9,5-9-9-9x3 = 60,5 p og 1pr.

Kat nr 6 00016/202090593 til Ingunn Nævdal. 6-8,5-8,5-8,5-8x3 = 55,5p og 2pr

Kat nr 7 00027/202090595 til Ingunn Nævdal. 6-9-10-10-9x3 = 62p og 1.pr

Kat nr 8 Perledølen 202090566 til Kjetil Skjervheim: 5,5-10-9-9,5x3 = 63,5p og 1.pr

Kat nr 9 Vikadølen 202090569 til Ove Totland: 6-10-9-8,5-8x3 = 57,5p og 2.pr

Kat nr 10 Vossingen 202090572 til Vidar Trengereid. 6-10-8,5-9,5-8,5x3 = 59,5p og 2.pr

Kat nr 11 Fjellguten 202090573 til Nils Tveite. 6-10-10-10-9,5x3 = 64,5 og 1.pr 

Kat nr 12 Liagtuten 202090576 til Nils Tveite. 6-10-10-10-9,5x3 = 64,5p og 1.pr. Nr 3 i kvaltet og blå rosett

Kat nr 13 Myrkstabben til John Ulvund. 4,5-10-10-10-10x3 = 65,5p og 1pr. Nr 2 i kvalitet og raud rosett. Beste ullvêr, gul rosett og fylkeslagets premi. Berste dalapreg, grønn rosett og Landslsgets premi.

Kat nr 14 Viktor 202090590 til Eileen Aasheim og Tore Rongved. 6-9,5-10-10-10x3 =65,5p og 1.pr. Spiss og kvit rosett og Landslagets premi. Beste hanndyr, nasjonalfarget rosett og Fylkeslagets premi

FARGA SPEL RISPIT
Kat nr 87 Bruno 202090586 til Trine Skistad. 3-9-9-10-9x3 = 58p og 2.pr. Raud rosett

Kat nr 88 Arne 202090587 til Eileen Aasheim og Tore Rongved. 3- 10-9-10-10x3 = 62p og 1.pr. kvit rosett og Fylkeslagets premi.

KL. 3 SAU MED LAM
Poengrekkefølge : Ætt-ullkvalitet-ullmengd-kroppx2-storleik lamx2-kvalitet lam = sum
Ingunn Nævdal
Kat nr 20 70014  6-10-8,5-9,5x2-10x2-9,5 = 73p og 1.pr
Kat nr 21 70015  6-7,5-10-9x2-10x2-9 = 70,5p og 2.pr (Min 8p for ullkval kreves til 1.pr)
Kat nr 22 70029  6-9-8-9,5x2-10x2-9,5 = 71,5p og 1.pr
Kat nr 28 90014  6-9-10-9,5x2-10x2-9 = 73p og 1.pr
Kat nr 30 90024  6-8,5-10-10x2-10x2-9 = 73,5p og 1.pr
Kat nr 33 90032 6-9,5-10-9,5x2-8x2-10 = 70,5p og 1.pr
Kat nr £   60018 7-8,5-10-10x2-10x2-9,5 = 75p og 1.pr
Kat nr £   60023 7-9,5-8,5-9,5x2-8x2-9 = 69p og 1.pr
Kat nr £   90016 6-9-8,5-9,5x2-10x2-9,5 = 72p og 1.pr
De som er merket med £ er meldt inn til fylkeslaget men ikke kommet med i kat.

Trine Skistad
Kat nr 36 91018  4,5-9-10-8,5x2-8x2-9 = 65,5p og 2.pr
Kat nr 37 91019  4,5-9,5-9-8,5x2-9x2-9 = 67p og 1.pr

Vidar Trengereid
Kat nr 38 90048  4,5-10-10-10x2-10x2-10 = 74,5 p og 1.pr
Kat nr 39 90049  4,5 10-10-9x2-10x2-9,5 = 72p og 1.pr
Kat nr 40 90050  4,5-10-10-9x2-10x2-9,5 = 72p og 1.pr

KL. 3a GIMRE MED LAM
Vidar Trengereid
Kat nr 46 00051  4,5-10-10-9,5x2-10x2-8 = 71,5p og 1.pr

KL. 4 GIMRE UTAN LAM
Her blir det ikkje gjeve poeng, men berre ein premiegrad.
Stig Petter Bjørkheim
Kat nr 47 Dalarosa                  1pr
Kat nr 47 00025 Daladronning  1pr
Kat nr 50 00026 Fjellbaronessa 1pr

Tjerand Nybø
Kat nr 50 00013              1pr
Kat nr 51 00014              1pr

Ingunn Nævdal
Kat nr 52 00006             2pr
Kat nr 53 00009             1pr
Kat nr 54 00014             1pr
Kat nr 55 00017             1pr
Kat nr 56 00028             1pr
Kat nr 57 00032             1pr
Kat nr 58 00034             2pr
Kat nr 59 00035             1pr
Kat nr 60 00036             1pr
Kat nr 61 00037             1pr
Kat nr 62 00040             2pr

Trine Skistad
Kat nr 63 00005             1pr
Kat nr 64 00057             2pr
Kat nr 65 00058             2pr

Kjetil Skjervheim
Kat nr 66 02483              1pr

Ove Totland
Kat nr 68 02057              1pr
Kat nr 69 02067              2pr
Kat nr 70 02070              2pr

Vidar Trengereid
Kat nr 71 00002              1pr
Kat nr 72 00004              1pr
Kat nr 73 00008              1pr
Kat nr 74 00023              1pr
Kat nr 75 00054              2pr

Nils Tveite 
Kat nr 76 00019 Soldronning  1pr
Kat nr 77 00020 Fjellsol         1pr
Kat nr 78 00021 Prydrosa       1pr

John Ulvund 
Kat nr 79  00006                   1pr
Kat nr 80  00014                   1pr
Kat nr 81  00022                   1pr

Eileen Aasheim og Tore Rongved
Kat nr 82 00048 Fanni      2pr

VÊRLAM
Poengrekkefølge: Ætt-ullkvalitet-ullmengd-kroppx3 = sum
Jonathan Jordalen
10001/202190680  4,5-9,5-10-9X3 = 51p Vekt 70 kg
Ingunn Nævdal
10008/212090610   6-9-9-9x3 = 51 p Vekt 54kg
10029/212090609   6-9-9-9,5x3 _52,5p Vekt 50kg
10030/212090611   6-8,5-8,5-8,5x3 = 48,5 p Vekt 51kg

Tjerand Nybø
10004/202190***    4,5-10-10-9,5x3 = 53p Vekt 51kg
10034/202190697  4,5 10-9,5 9,5x3 = 52,5p Vekt 54kg
10040/202190676  4,5- 10-10-10x3 = 54,5p Vekt 55kg. Nr 3 kvalitet, blå rosett.Beste ull-lam, gul rosett og fylkeslagets premi.

Sigbjørn Rognebakke
10732/202190612   4,5-10-10-9,5x3 = 53p Svart
10744/202090689   4,5-9,5-9,5-8x3 = 47,5p
10761/202190614   4,5 10-10-9x3 = 51,5p  Svart
10764/202090679   4,5-9-9-8,5 = 48  Svart

Kjetil Skjervheim 
12519/202190682   6-10-10-10x3 =56p  Kåra i ettertid
12559/202190681   4,5-10-10-10x3 = 54,5p kåra i ettertid

Nils Tveite
11006/202190667   6-10-10-10x3 = 56p Beste vêrlam, kvit rosett og Landslagets premi. Nr 3 hanndyr, flerfarget rosett.
11009/202190668   6-10-10-10x3 = 56p Nr 2 i kvalitet, raud rosett
11010/202090686   6-10-10-9,5x3 = 54,5p

John Ulvund l
10008/202190???  6-10-10-9,5x3 = 54,5p
10014/202190???  5,5-10-10-9,5x3 = 54p
10016/202190???  6-10-10-9,5x3 = 54,5p

KL.6 AVKOMSGRUPPE SAU
Jon Møretrø
kat nr 83 40049 Dronningperla  1.avkomspremi

FARGA SPELSAU
KL. 4 GIMRER UTAN LAM
Trine Skistad
Kat nr 96 00030          2pr
Kat nr 97 00046          1pr Nr 2 i kvalitet, raud rosett
Kat nr 98 00047          2pr

Eileen Aasheim og Tore Rongved
Kat nr 99 00005          1pr Nr 1 i kvalitet, kvit rosett og fylkeslagets premi
Kat nr 100 00034        1pr Nr 3 i kvalitet, raud rosett

BLÆS-SAU
KL. 4 GIMRE UTAN LAM
Ove Totland
Kat nr 101 02060 Blæsa  1pr

INNMELDING 2021

Innmedte dyr: Dalasau 83 dyr fordelt slik : Kl 1 vaksen vèr 4, kl 2 rispit 10, kl 3 sau med lam 31, Kl 3a gimre med lam 1, kl 4 gimre uten lam 36, kl 6 avkomsgruppe sau 1. Spælsau 17 dyr totalt. Kl 1 1, kl 2 4, kl 3 7, kl 4 5. Blæs 1 i kl 4. Totalt 101 dyr.

Oversikt utstillarar. Rekkefølge kl 1, 2, 3, 3a, 4, 6, sum
Dalasau
Stig Petter Bjørkheim 0-0-0-0-3-0-3
Jon Møretrø 0-0-1-0-0-1-2
Tjerand Nybø 0-0-4-0-2-6
Ingunn Nævdal  1-3-14-0-11-29
Sigbjørn Rognebakke 1-0-0-0-0-0-1
Trine skistad 0-0-4-0-3-0-7
Kjetil Skjervheim 0-1-0-0-1-0-2
Ove Totland 0-1-0-0-4-0-5
Vidar Trengereid 1-1-3-1-5-0-11
Nils Tveite 0-2-2-0-3-0-7
John Ulvund 0-1-3-0-3-0-7
Eileen aasheim og Tore Rongved 1-1-0-0-1-0-3
SPÈLSAU
Stig Petter Bjørkheim 1-2-7-0-0-0-10
Trine Skistad 0-1-0-0-3-0-4
Eileen Aasheim og Tore Rongved 0-1-0-0-1-0-3
BLÆS
Ove Totland 0-0-0-0-1-0-1

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei,
noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal
Jostein Oldervik 7580 Selbu
Jan Overvik 7580 Selbu
Heidi Guldseth Tronset 7580 Selbu

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊