VELKOMEN TIL REINRASA SAU VESTLAND

Maiidyll hos Nils Tveite i Myrkdalen. Foto Jon Møretrø

Resultat utstilling 2022

Her på framsida kjem berre resutat for dei beste dyra i kvar klasse. Fullstendige reultat finn du under "Resultat utstilling 2022".

Kl 1. Vaksen vèr.

Spiss Nilsdaln 2019229 til Eileen Aasheim og tore Rongved. Den fekk 1.pr og blei kåra til beste hanndyr på utstillinga

Kl Vaksen vèr fortsatt

Nr 2 blei Alexander 202090595 til Ingunn Nævdal. Den fekk 1.pr og raud rosett.

Kl vaksen vèr fortsatt.

Nr 3 blei Perledølen 202090566 til Kjetil Skjervheim. Den fekk 1.pr .

Kl. 2 Rispitvèr

Spiss Tjalve 212090667 til John Ulvund. Den blei også nr 2 av alle hanndyr. Den fekk bedømminga: Ætt 6p, kåring 10p, ullkvalitet 10p, ullmengd 10p, kropp 10p x 3. I alt 66p og 1.pr.

Kl. Rispit forts.

Nr 2 Eldor 212090682 til Ivar Hildal. Den fekk bedømminga: Ætt 6p, kåring 10p, ullkvalitet 10p, ullmengd 9,5p, kropp 9,5p x 3. I alt 64p og 1.pr.

KL. Rispit forts.

Nr 3 Siggen 212090612 til Trine Skistad. Den fekk bedømminga: Ætt 4,5p, kåring 9,5p, ullkvalitet 9,5p, ullmengd 10p, kropp 10p x 3. I alt 63p og 1.pr. Den blei også kåra til  vèr med best dalapreg.

DALASAUEN DRONNINGPERLA

Du kan lese historia i tekst og bilete om denne sauen under hovudside "DALASAUEN" og underside " DRONNINGPERLA"

SEMIN 2020

Endeleg har laget vårt fått inn ein dalavêr til semin. Eigar er Ingunn Nævdal. Vêren Nævdal 2018163 (privat)/201808039 (offentleg) er fødd og oppvokse hjå henne. Den blei kåra til beste vêrlam på Voss i 2018 med 10p for ullkvalitet, 10p for ullmengde og 10p for kropp. Den blei beste rispit på Voss i 2019, og igjen fekk den 10p på alt. Ingunn har mange lam i år etter denne vêren, og kommer sikkert til å kåre nokre av dei nå i haust.

REINRASA SAU VESTLAND

På årsmøte 10.05.2019 ble det vedteke å danne eit nytt lag for det nye fylke Vestland som er ei samanslåing av Hordalnd og Sogn og Fjordane. Namnet vert "REINRASA SAU VESTLAND" Styret for det nye laget finn du under hovudside "Myrkdalen Dalasaulag" og underside "STYRE"

Reinrasa Sau Vestland


Sida er ei heimeside for Reinrasa Sau Vestland  som er eit fylkeslag av "Landslaget for reinrasa norsk sau". Den vil gjennom tekst og bilete presentera dalasauen, laget, medlemmene og sauebesetningane deira. 

Viktig å poengtera at andre reine saueraser enn dalasau også er representert i laget. Desse er spelsau både kvit og farga, suffolk og svatfjes. 

HISTORIA TIL DALASAUEN

Sida vil også fortelja dalasauens historie både lokalt og nasjonalt. I Myrkdalen vart rasen ala fram, og her finns framleis ihuga dalasauentusiastar som held på den reine rasen og motset seg at han vert kryssa inn med utanlandske sauerasar. Bilete er frå 1987 og syner Leiv Sausjord, ein av entusiastane som har betydd mykje for bevaring av rasen. Her med veren Glitregut. Foto avisa Hordaland

FRAMTIDA FOR DALASAUEN

Sidan den reine dalasauen som var att i Hordaland omkring 2010 nesten berre var å finne i Myrkdalen og ikkje talde meir enn omlag 150 dyr, og på landsplan om lag 1200, har antalet som har dalasau vakse mykje i gamle Hordaland. Nå er jo eigare i  tidlegare Sogn og Fjordane også med i laget, som nå i 2022 har 25 medlemmer med i alt over 400 vinterfora dyr. Den reine dalasauen er nå å finne i mange kommunar i Vestland fylke. Disse er: Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kinn, Kvinnherad, Osterøy, Samnanger, Vik, Voss og Øygarden. Konklusjonen blir difor at dalasauen står mykje betre rusta for framtida nå i 2022 enn den var i 2010.

Johan 05.01.2019 16:09

Hei,
noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

Ingmar Vik-Mo 22.11.2015 18:37

Er ein 70 år gamal pensjonist, fødd på ein gard i Øystese. Vaks opp med dalasau, det finaste dyr eg ser. Gløymer aldri smalajag og saueutstilling om hausten.

Bjørg-Karin Ringen 10.06.2015 16:27

Kåra svart vær; Gløt- Jegermeister 2013027 byttes eller selges fra Tangen på Hedmark. Fine og store lam etter seg, ca 50% svart

Stig Bjørkheim 12.06.2015 18:18

Har du et tlf nr en kan ringe?
Mitt er:41105046
Mvh

Stig Bjørkheim

Nyeste kommentarer

20.01 | 07:48

Kor mykje kosta en dalasau?

05.01 | 16:09

Hei, noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

05.01 | 11:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal Jostein Oldervik 7580 Selbu Jan Overvik 7580 ...

26.11 | 22:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊