BESETNINGAR

BESETNINGSTAL / VINTERFORA 2021

Her kjem ein oversikt over vinterfora dyr til medlemane i Reinrasa Sau Vestland.
Tala i rekkefølge er: Vaksen vêr - rispitvêr (f. 2020) - vaksen sau - gimre (f. 2020) = Sum

Dalasau:  15-15-288-108 = 422
Spel (farga og kvit): 3-7-111-40 =161
Gammel Norsk Spel: 2-1-20-6= 29
Blæs  : 0-0-18-3 =21
Fuglestad: 0-0-3-0 = 3
Pelssau: 0-0-12-3 =15
Svartfjes: 1-0-0-0=1
I ALT : 21-23-452-156 = 652

EIGARE:
DALASAU
Stig Petter Bjørkheim: 0-0-0-4 =4
Asle Fosse:  0-1-7-2 = 10
Grethe Hesvik: 1-0-18-2 = 21
Ivar Hildal: 0-0-1-1 = 2
Jon Møretrø: 0-0-2-0 =2
Knut Jarle og Jon Kr Norheim: 1-0-6-0 = 7
Asle Nordvik: 0-2-17-4 = 23
Tjerand Nybø: 0-0-19-2 = 21
Ingunn Nævdal: 1-3-28-9 = 41
Svanhild og Espen Rode: 2-0-18-25 =45
Sigbjørn Rognebakke: 2-0-23-8 =33
Trine Skistad: 2-0-8-5 = 15
Kjetil Skjervheim: 0-1-49-9 =59
Sander Solheim: 1-0-8-7 = 16
Ove Totland: 1-2-12-4 =19
Vidar Trengereid: 1-1-3-6 = 11
Nils Tveite: 0-2-15-3 =20
Einar Ulvund: 0-1-5-2 =8
John Ulvund: 1-1-18-9 = 29
Idar Øvrevik: 1-0-8-2 =11
Eileen Aasheim og Tore Rongved: 1-1-23-0 = 25

SPELSAU (farga og kvit)
Stig Petter Bjørkheim: 1-2-50-15 = 68
Grethe Hesvik: 2-0-15-10 = 27
Knut Jarle & Jon Kr Norheim: 0-0-22-0 =22
Trine Skistad: 0-1-7-3 = 11
Kjetil Skjervheim: 0-0-1-2 = 3
Einar Ulvund: 0-1-6-1 =8
Andreas Vorland: 0-2-6-7 = 15
Eileen Aasheim og Tore Rongved: 0-1-4-2 = 7

GAMMEL NORSK SPEL
Stig Petter Bjørkheim: 1-1-12-3 =17
Sander Solheim: 1-0-8-3 = 12

BLÆS
Ove Totland: 0-0-7-1 =8
Vidar Trengereid: 0-0-11-2 = 13

FUGLESTAD
Vidar Trengereid: 0-0-3-0 = 3

PELSSAU
Stig Petter Bjørkheim: 0-0-12-3 =15

SVARTFJES
Knut Jarle og Jon Kr Norheim: 1-0-0-0 =1

Bestningstal/ Vinterfora 2019 - 2020

Totalt vinterfora dyr sesongen 2019-2020 hjå medlemmane i Reinrasa Sau Vestland:
27 vaksne vêrar, 18 rispit (f. 2019), 454 vaksne sauer, 177 gimrer (f. 2019), totalt 676 dyr.

Dala: 16-12-254-108-390
Blæs: 1-0-11-2-14
Farga spel: 4-2-91-36-133
Fuglestad: 0-0-10-1-11
Gammel norsk spel: 3-0-29-8-40
Kvit spel: 0-2-13-5-20
Pelssau: 1-1-15-5-22
Svartfjes: 2-1-31-12-46

BESETNINGAR
DALASAU
Grethe Hesvik: 0-1-11-5-17
Ivar Hildal: 1-0-3-0-4
Jon Møretrø: 0-0-4-0-4
Asle Nordvik: 1-1-13-4-19
Knut Jarle & Jon Kr. Norheim: 0-1-3-4-8
Tjerand Nybø: 1-0-12-7-20
Ingunn Nævdal: 3-0-28-12-43
John & Petter Refsdal: 1-1-11-6-19
Svanhild & Espen Rode: 1-0-0-18-19
Sigbjørn Rognebakke: 1-1-24-6-32
Trine Skistad: 2-0-9-5-16
Kjetil Skjervheim: 1-0-37-11-49
Sander Solheim: 1-0-10-3-14
Ove Totlkand: 1-1-10-4-16
Vidar Trengeried: 1-0-0-4-5
Nils Tveite: 1-1-22-3-27
Einar Ulvund: 0-1-6-2-9
John Ulvund: 0-2-17-10-29
Idar Øvrevik: 0-1-8-3-12
Eileen Aasheim & Tore Rongved: 0-1-26-1-28

BLÆS
Vidar Trengereid: 1-0-4-2-7
Ove Totland: 0-0-7-0-7

FARGA SPEL
Stig Bjørkheim: 2-1-50-30-83
Grethe Hesvik: 1-0-6-0-7
Knut Jarle & Jion Kr. Norheim: 0-0-15-0-15
Tjerand Nybø: 1-1-10-4-16
Trine Skistad: 0-0-6-2-8
Eileen Aasheim & Tore Rongved. 0-0-4-0-4

FUGLESTAD
Vidar Trengereid: 0-0-10-1-11

GAMAL NORSK SPEL:
Asle Nordeide: 1-0-20-5-26
Sander Solheim: 2-0-9-3-14

KVIT SPEL
Eionar Ulvund: 0-1-6-1-8
Grethe Hesvik: 0-1-7-4-12

PELSSAU
Stig Bjørkheim: 1-1-15-5-22

SVARTFJES
Knut Jarle & Jon Kr. Norheim: 1-0-0-7-8
Idar Øvrevik: 1-1-31-5-38

BESETNINGAR/ VINTERFORA 2018/2019

Totalt antal dyr medlemmer 572. Herav 26 vaksne verar, 19 rispit, 392 vaksne sauer og 135 gimrer. Dalasau: 342 (13-16-228-85), Blæsesau: 7 (1-0-5-1), Farga spel: 93 (3-2-67-21), Gammel norsk spel/horna spel: 20 (1-0-16-3), Kvit spel: 12 (2-0-5-5), Pelssau: 15 (1-0-12-2) og svartfjes: 83 (5-1-59-18).

Eigare
Stig Petter Bjørkheim
Dalasau: 2 (0-2-0-0)
Farga spel: 40 (2-1-28-9)
Horna spel:20 (1-0-16-3)
Pelssau : 15 (1-0-12-2)
Svartfjes: 40 (2-1-29-8)
Rune Gjeraker
Dalasau: 1 (0-1-0-0)
Grethe Hesvik
Dalasau: 12 (1-0-9-2)
Farga spel: 8 (0-0-8-0)
Kvit spel: 9 (1-0-5-3)
Ivar Hildal
Dalasau: 4 (1-0-0-3)
Jon Møretrø
Dalasau: 4 (0-0-3-1)
Knut Jarle og Jon Kristian Norheim
Dalasau: 9 (1-0-4-4)
Farga spel: 14 (0-0-7-7)
Kvit spel: 3 (1-0-0-2)
Svartfjes: 3 (1-0-0-2)
Kati og Tjerand Nybø
Dalasau: 18 ( 1-1-11-5)
Farga spel: 12 (0-1-10-1)
Ingunn Nævdal
Dalasau: 45 (1-4-26-14)
John og Petter Refsdal
Dalasau: 17 (1-1-12-3)
Espen Rode
Dalasau: 1 (1-0-0-0)
Sigbjørn Rognebakke
Dalasau: 32 (0-1-23-8)
Trude Skistad
Dalasau: 11 (1-0-6-4)
Farga spel: 9 (0-0-7-2)
Kjetil Skjervheim
Dalasau: 44 (0-1-32-11)
Farga spel: 1 (0-0-0-1)
Gry Skogheim
Dalasau: 1 (0-1-0-0)
Sander Solheim
Dalasau: 11 (0-1-7-3)
Ove Totland
Dalasau: 15 (1-0-11-3)
Blæsesau: 7 (1-0-5-1)
Stein Tvedt
Dalasau: 6 ( 0-1-5-0)
Nils Tveite
Dalasau: 28 (1-0-19-8)
Einar Ulvund
Dalasau: 11 (1-0-9-1)
Farga spel: 4 (0-0-3-1)
John Ulvund
Dalasau: 27 (1-1-19-6)
Idar Øvrevik
Dalasau: 13 (0-1-8-4)
Svartfjes: 40 (2-0-30-8)
Eileen Aasheim og Tore Rongved
Dalasau: 30 (1-0-24-5)
Farga spel: 5 (1-0-4-0)

Besetningar 2017

Totalt 566 dyr, herav 24 vaksne verar, 18 rispit verar, 397 vaksne sauer og 148 gimrer.

Dalasau 338 dyr  13 - 11 - 226 - 88
Farga spel 67 dyr  5 - 2 - 46 - 14
Gammel spel 49 dyr  2 - 1 - 26 - 20
Kvit spel 16 dyr  0 - 1 - 12 - 3
Pelssau 25 dyr  0 - 1 13 - 11
Suffolk 14 dyr  1 - 0 - 13 - 0
Svartfjes 57 dyr  2 - 0 - 43 - 12

Besetningar
Arvid Berland
* dalasau 28 dyr  0 - 1 - 24 - 3
Stig Bjørkheim
* dalasau 28 dyr  2 - 1 - 15 - 10
* farga spel 23 dyr  4 - 0 - 14 - 5
* Gammel spel 21 dyr  1 - 0 - 12 - 8
* Pelssau 25 dyr  0 - 1 - 13 - 11
Ivar & Oddmund Hildal
* Dalasau 11 dyr  0 - 2 - 7 - 2
* Farga spel 5 dyr  0 - 0 -2 - 3
* Gammel spel 3 dyr  0 - 0 - 2 - 1
* Kvit spel 13 dyr  0 - 1 - 9 - 3
* Suffolk 11 dyr  1 - 0 - 10 - 0
Audun Jonset
* Gammel spel 22 dyr  0 - 1 - 10 - 11
Jon Møretrø
* Dalasau 5 dyr  0 - 0 - 5 - 0
Knut Jarle & Jon Kr Norheim
* Dalasau 5 dyr  0 - 1 - 0 - 4
* Farga spel 9 dyr  1 - 0 - 6 - 2
Kari og Tjerand Nybø
* Dalasau 6 dyr  1 - 0 - 0 - 5
* Farga spel 7 dyr  0 - 0 - 7 - 0
* Gammel spel 2 dyr  0 - 0 - 2 - 0
* Kvit spel 3 dyr  0 - 0 - 3 - 0
* Suffolk 3 dyr  0 - 0 - 3 - 0
Ingunn Nævdal
* Dalasau 36 dyr  2 - 1 - 21 - 11
John Refsdal
* Dalasau 15 dyr  0 - 0 - 11 - 4
Sigbjørn Rognebakke
* Dalasau 33 dyr  1 - 1 - 24 - 7
Knut Rongved
* Dalasau 33 dyr  0 - 1 - 24 - 8
* Farga spel 5 dyr  0 - 1 - 4 - 0
Anders Seljestad
* Dalasau  18 dyr  2 - 0 - 11 - 5
Trine Skistad
* Dalasau  4 dyr  1 - 0 - 3 - 0
* Farga spel 7 dyr  0 - 0 - 7 - 0
Kjetil Skjervherim
* Dalasau  50 dyr  1 - 0 - 37 - 12
Nils Tveite
* Dalasau 34 dyr  2 - 1 - 20 - 11
Einar Ulvund
* Dalasau  15 dyr  0 - 1 - 10 - 4
Andreas Vorland
* Farga spel  11 dyr  0 - 1 - 6 - 4
Idar Øvrevik
* Dalasau  17 dyr  1 - 0 - 14 - 2
* Svartfjes 57 dyr  2- 0 - 43 - 12

Dalaverar brukte 2016

Arvid Berland: Perleson 2014181 kåra 9,5p
Stig Bjørkheim: Reinvåk 12146 1pr, Sveisrugg 2014008 2pr
Ivar & Oddmund Hildal: Grøndølen2013183 (semin) 1pr, 2015093 kåra 9,5p
Jon Møretrø: Stjernerugg 2013150 1pr, Semmingsen 8313689 (semin), 2015201 kår 10p
Lars Nordanger: 2015255 kåra 8p
Knut Jarle & Jon Kr Norheim: 2015259 Kåra 9,5p
Kati & Tjerand Nybø: 2015256 kåra 9p
Ingunn Nævdal: Fjordgut 2011227 1avk.pr, 20001 2pr, 2015257 kåra 10p
John Refsdal: kåra verlam
Sigbjørn Rognebakke: Bordølen 2014122 1pr
Knut Rongved: A Bjørn 2014200 2pr, 2015258 kåra 10p
Anders Seljestad: Tønnvær 2013200 1pr, Sylvstein 2014011 1pr, 2015262 kåra 9,5p
Kjetil Skjervheim: Siljar 2012214 1pr, Breidølen 2014211 1pr
Nils Tveite: Stjernerugg 2013150 1pr, 2015201 kåra 10p
Einar Ulvund: Matteus 2014024 1pr
Svein Arne Øvervik: Skjervheim 2015....  2pr

BESETNINGAR 2016

BESETNINGSOVERSIKT VINTERFORA TIL MEDLEMAR 2016
Totalt 601 dyr, herav 24 vaksne verar, 18 rispit, 397 vaksen sau og 160 gimre
Dalasau  330 - 15-11-218-86
Farga spel 76 - 3-3-55-15
Gammel spel  32- 1-1-16-14
Kvit spel  29 - 1-0-13-15
Sjeviot  33 - 0-2-24-7
Suffolk  18 - 1-1-11-5
Svartfjes  64 - 4-0-49-11
Pelssau 19 - 1-0-11-7

BESETNINGER
Arvid Berland
* Dalasau 35 - 1-0-29-5
Stig Bjørkhaug
* Dalasau 25 - 3-0-8-14
* Farga spel 16 - 0-2-12-2
* Gamal spel 13 - 1-0-11-1
* Kvit spel 10 - 1-0-3-6
* Svartfjes 22 - 2-0-15-5
* Pelssau 19 - 1-0-11-7
Ivar & Oddmund Hildal
* Dalasau 10 - 1-1-4-4
* Gamal spel 2 - 0-0-0-2
* Kvit spel  12 - 0-0-5-7
* Suffolk 15 - 1-1-9-4
Kjell Jacobsen
Farga spel  34 - 1-1-25-7
Sjeviot   33 - 0-2-24-7
Audun Jonset
Gamal spel  10 - 0-1-0-9
Jon Møretrø

Dalasau  7 - 0-0-4-3
Kati og Tjerand Nybø
Dalasau  1 - 0-1-0-0

Farga spel  7 - 0-0-7-0
Gamal spel 2 - 0-0-1-1
Kvit spel  4 - 0-0-2-2
Suffolk  3 - 0-0-2-1
Knut Jarlr & Jon Kr. Norheim
Dalasau  1 - 0-1-0-0
Farga spel  8 - 1-0-5-2
Gamal spel  5 - 0-0-4-1
Ingunn Nævdal
Dalasau  35 - 2-2-20-11
John Refsdal
Dalasau  16 - 0-0-10-6
Sigbjørn Rognebakke
Dalasau  33 - 1-1-24-7
Knut Rongved
Dalasau  33 - 1-1-23-8
Farga spel  3 - 0-0-3-0
Anders Seljestad
Dalasau  16 - 2-2-8-4
Kjetil Skjervheim
Dalasau  45 - 1-0-35-9
Kvit spel  2 - 0-0-2-0
Nils Tveite
Dalasau  41 - 1-2-30-8
Einar Ulvund
Dalasau  13 - 1-0-9-3
Andreas Vorland
Farga aspel  8 - 1-0-3-4
Svein Anders Øvrevik
Dalasau  19 - 1-0-14-4


TILV EKST LAM ULIKE RASER VÅR 2015  

I besetningen til Ivar og Oddmund Hildal er det i hovudsak NKS, men også noko dal, suffolk og spel. Ut frå vårveginga er medelet for tilvekst av lam (g/dg) for dei ulike rasene rekna ut. Vaksne sauer for seg og gimrer med lam for seg. Knyttar seg ein del usikkerhet til tala då antalet er lite for nokre av rasene og for lammetalet per sau/gimre er det også stor skilnad .

VAkSEN SAU
Dal         434  (10 lam - 5 sauer/2,0)
Suffolk  454  ( 4 lam - 3 sauer/1,3)
Spel       428  ( 3 lam - 2 sauer/1,5)
NKS       445  ( 83 lam - 40 sauer/2,1)

GIMRE 
Dal         414  ( 1 lam - 1 gimre/1,0)
Suffolk   374  ( 2 lam - 2 gimrer/1,0)
Spel        333  ( 9 lam - 5 gimrer/1,8)
NKS        398  ( 15 lam - 10 gimrer/1,5)


BESETNINGSTAL (VINTERFORA) 2015 TIL MEDLEMANE. (2014)

DALASAU
Arvid Berland 35 (40)
Stig Bjørkheim  7  nytt medlem
Ivar & Oddmund Hildal   14 (6)
Jon Møretrø  6 (6)
Jon Møretrø & Nils Tveite  1 (0)
Ingunn Nævdal   31 (35)
John Refsdal   15  nytt medlem
Sigbjørn Rognebakke 26 (8)
Knut Rongved   32 (32)
Anders Seljestad 9 (9)
Kjetil Skjervheim 39 (54)
Kåre Olai Solheim   12 (5)
Sigbjørn Strand    2  nytt medlem
Nils Tveite   45 (50)
Einar Ulvund   15  nytt medlem
Jan Tore Veland  1 (1)
Svein Anders Øvrevik   25 (27)
TOTAL DALASA   314 (304)

SPELSAU
Stig Bjørkheim   37  nytt medlem
Ivar & Oddmund Hildal  10 (3)
Frida Meyer 1 (2)
Knut Rongved 4 (2)
Kjetil Skjervheim 4 (5)
Andreas Vorland 6  nytt medlem
TOTAL SPELSAU  62 (12)

SUFFOLK
Ivar & Oddmund Hildal  9 (4)
Sigbjørn Strand  6  nytt medlem
TOTAL SUFFOLK  15 (4)

SVARTFJES
Stiog Bjørkheim  43  nytt medlem
Svein Anders Øvrevik  33 (28)
TOTAL SVARTFJES  76 (28)

STEIGARSAU
Frida Meyuer  1 (2)
Steinar Ljones  2 (3)
Bjørn Helge Skåle  7 (11)
TOTAL STEIGARSAU  10 (13)

PELSSAU
Stig Bjørkheim  16  nytt medlem

TOTAL VINTERFORA 492 (382)

LAMMETAL (LEVANDE FØDDE) REINRASA SAU TIL MEDLEMANE I REINRASALAGET 2014.

Eigar

Vaksen sau

m/ lam

Gimre

m/lam

Ant. m/

firl.

Ant. m/

trill.

Ant. m/

tvill.

Ant. m/

ein

 

Ant.

Total

Gj.

snitt

                                                DALASAU

Ivar og Oddmund Hildal

1

2

 

 

1

2

4

1,33

Jon Møretrø

3

 

 

1

1

1

6

2,00

Knut Rongved

20

 

 

1

16

3

38

1,90

Anders Seljestad

3

3

 

 

2

4

8

1,25

  Nils Tveite

  41

 

 

 4

  33

  4

  82

  2,00

  Sigbjørn Rognebakke

  16

 

 

  5

  9

  2

  35

  2,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                SPELSAU

Ivar og Oddmund Hildal

2

1

1

1

 

1

8

2,67

Knut Rongved

2

 

 

1

1

 

5

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                SUFFOLK

Ivar og Oddmund Hildal

 

3

 

 

 

3

3

1,00

 

                                                SVARTFJES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LAMMETAL (LEVANDE FØDDE) REINRASA SAU TIL MEDLEMANE I REINRASALAGET 2014.

Eigar

Vaksen sau

m/ lam

Gimre

m/lam

Ant. m/

firl.

Ant. m/

trill.

Ant. m/

tvill.

Ant. m/

ein

 

Ant.

Total

Gj.

snitt

                                                DALASAU

Ivar og Oddmund Hildal

 1

 2

 

 

 1

 2

 4

1,33

Jon Møretrø

 3

 

 

 1

 1

 1

 6

2,00

  Anders Seljestad

  3

  3

 

 

  2

  4

  8

 1,25

 

                                                SPELSAU

Ivar og Oddmund Hildal

2

1

1

1

 

1

8

2,67

 

                                                SUFFOLK

Ivar og Oddmund Hildal

 

3

 

 

 

3

3

1,00

                                                                                   


BESETNINGSTAL REINRASA (VINTERFORA) 2014 (2013) TIL MEDLEMAR I MYRKDALEN DALASAULAG

Dalasau

 

 

 

 

 

 

Navn

Vaksen ver

Rispit ver

Vaksen sau

Gimre

Sum

+/-

Arvid Berland

1  (0)

1  (1)

29  (28)

9  (9)

40  (38)

+2

Ivar &Oddmund Hildal

 

1

 

5

6

+6

Jon Møretrø

 

 

4  (5)

2  (1)

6  (6)

0

Ingunn Nævdal

2

1

22

10

35

+35

Sigbjørn Rognebakke

1  (0)

0  (1)

 

7 (0)

8  (1)

+7

Knut Rongved

2

 

22

8

32

+32

Lars Ove & Leiv Sausjord

2  (1)

0  (1)

22  (24)

4  (6)

28  (32)

-4

Anders Seljestad

1 (0)

0  (2)

4  (7)

4  (3)

9  (12)

-3

Kjetil Skjervheim

1  (0)

0  (1)

42  (45)

11  (10)

54 (56)

-2

Kåre Olai Solheim

1

 

2

2

5

+5

Nils Tveite

2  (2)

1  (0)

43  (55)

8  (10)

54 (67)

-13

Svein Anders Øvrevik

1  (1)

1  (1)

20  (34)

5 (5)

27  (41)

-14

                              SUM

14  (4)

5 (7)

210  (198)

75  (44)

304  (253)

 +51

 

Spælsau

 

 

 

 

 

 

Ivar &Oddmund Hildal

 

 

2

1

3

+3

Frida Meyer

 

 

1  (1)

1  (1)

2  (2)

0

Knut Rongved

 

 

2*

 

2

+2

Kjetil Skjervheim

 

 

4 (3)

1 (1)

5  (4)

+1

                              SUM

 

 

9 (56)

3  (25)

12 (81)

-69

*Farga spel

Steigarsau

 

 

 

 

 

 

Steinar Ljones

1

 

 

2

3

+3

Frida Meyer

 

 

1  (1)

1 (0)

2  (1)

+1

Bjørn Helge Skåle

 

 

10

1

11

+11

                            SUM

1

 

11 (1)

4 (0)

16  (1)

+15

 

  Suffolk                            

 

 

 

 

 

 

Ivar &Oddmund Hildal

 

1

 

3

4

+4

                             SUM

 

1

 

3

4

+4

 

Svartfjes

 

 

 

 

 

 

Svein Anders Øvrevik

 

1  (0)

12  (5)

15  (9)

28  (14)

+14

                              SUM

 

1

12  (5)

15  (9)

28  (14)

+14

 

Gamal norsk sau

 

 

 

 

 

 

Steinar Ljones

1

 

7

2

10

+10

Kåre Olai Solheim

1

 

6

4

11

+11

                                SUM

2

 

13

6

21

+21

 

                             Total

17  (4)

7  (7)

255  (260)

106 (78)

385  (349)

+36

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 08:48

Kor mykje kosta en dalasau?

...
05.01 | 17:09

Hei,
noen kan sig meg hvor mange antall sauer farm har i Norge

...
05.01 | 12:14

Kjell Ove Tiller 7656 Verdal
Jostein Oldervik 7580 Selbu
Jan Overvik 7580 Selbu
Heidi Guldseth Tronset 7580 Selbu

...
26.11 | 23:01

Noen i trøndelag som har dalasau?😊

...
Du liker denne siden