VELKOMEN TIL DALASAU-MYRKDALEN

Maiidyll hos Nils Tveite i Myrkdalen. Foto Jon Møretrø

Utstilling 2016. Dei beste dyra,

                     Klasse 1 Vaksen ver
Nt 1 Stjernerugg 2013150  1pr til Nils Eveite
Nr 3 Breidølen 2014021  1pr til Kjetil Skjervheim
Nr 3 Bordølen 2014172  1pr til Sigbjørn Rognebakke (bilde)

Klasse 2 Rispitver

Nr 1 Torvedølen 2015201  1pr  64,5 p  til Nils Tveite (bilde)
Nr 2 Rognedaln 2015258   1pr  63,5 p til Knut Rongved
Nr 3 Gullgut 2015279       1pr  61,0 p til Nils Tveite

Klasse 3 Sau med lam

Nr 1 40049 Dronningperla  1pr 77,0 p til Jon Møretro
Nr 2 10003 Rose-Mari        1pr 75,0 p til Nils Tveite (bilde)
Nr 3 0033 Torvedøla         1pr 75,0 p til Nils Tveite

Klasse 3a Gimre med lam

Nr 1 50109 (kvit spel)  1pr 68,5p til Ivar & Oddmund Hildal
Nr 2 50048 (kvit spel)  1pr 68,0p til Ivar & oddmund Hildal
Nr 3 50153 (farga spel) 1pr 67,0p til Andreas Vorland (bilde)

Klasse 4 Gimre u/ lam. Region Bergen m/ omland

Nr 1 50025    1pr til Ingunn Nævdal
Nr 2 50057 Bjørk-Dala  1pr til Stig Bjørkheim (bilde)
Nr 2 50056 Bjørk-Torva  1pr til Stig Bjørkheim

Klasse 4 Gimre u/ lam. Region Hardanger

Nr 1  50201 Liperla  1pr til Jon Møretrø (bilde)
Nr 2  50002 Berit     1pr til Anders Seljestad
Nr 3  50202 Moperla 1pr til Jon Møretrø

Klasse 4 Gimre U/ lam. Region Voss

Nr 1  50228                1pr til Kjetil Skjervheim (bilde)
Nr 2  50005 Lykkerosa  1pr til Nils Tveite
Nr 3  50202                1pr til Kjetil Skjervheim

Resultat utstilling hos Stig Petter Bjørkheim

Klasse 1 Vaksen ver (dalasau)
Sveisrugg 20140008  1pr ( ætt 6p, kåring 9p, ullkval. 10p, ullmng 9p Kropp 9,5p I alt 62,5p)

Klasse 4 Gimre uten lam (dalasau)
Bilde syner 50051 Bjørk-Fina
50002 Bjørk-Frøkna   2pr
50010 Bjørk-Freidi     2pr
50011 Bjørk-Svarta    2pr
50016 Bjørk-Stjerna   1pr
50017 Bjørk-Glitra     2pr
50026 Bjørk-Nilla      1pr  
50051 Bjørk- Fina      1pr  Nr 3 her
50056 Bjørk-Torva     1pr  Nr 2 her og nr 3 i region Bergen m/omland
50057 Bjørk-Dala       1pr  Nr 1 her og nr 2 i region Bergen m/omland
50083 Bjørk- Kvina     2pr
50130 Bjørk-Brusa     1pr

Resultat Ivar og Oddmund Hildal

Bildet syner 30102 Mørkdøla med saulam
Klasse Sau med lam
30101 Tveito  1pr  (Ætt 5,5, ullkval 9,5, ullmng 10, kropp 10, avdrått 9,5, lam 9,5, sum 73,5p)
30102 Myrkdøla  1pr (Ætt 9, ullkval 8, ullmng 9, kropp 9, avdrått 10, lam 9,5, sum 73,5p)
 p)

Klasse 3a Gimre med lam
50081 Orredøla  2pr ( Ætt 5,5, ullkval 8, ullmng 9,5, kropp 8, avdrått 8, lam 9, sum 64p)
50109  (kvit spel)  1pr (Ætt 4, ullkval 8, ullmng 9, kropp 9, avdrått 10, lam 9,5, sum 68,5p)
50048  (kvit spel)  1pr (Ætt 4,5, ullkval 8,5, ullmng 10, kropp 10, avdrått 8, lam 9, sum 68p)

Klasse 4 Gimre uten lam.
50050 Birke-Svarta   2pr
50080 Kardøla   1pr

Verlam kåra
60134/2016130   9p

Resultat Jon Møretrø

Klasse 3 Sau med lam
30003 Fjordperla    1pr  (ætt 7, ullkval 10, ullmng 10, kropp 10x2, avdrått 8x2, lam 10, sum 73)
30020 Perlefin        1pr  (ætt 5,5, ullkval 10, ullmng 9, kropp 10x2, avdrått 9x2, lam 9, sum 71,5p)
40049 Dronningperla 1pr (ætt 9, ullkval 9, ullmng 10, kropp 10x2, avdrått 10x2, lam 9, sum 77p)

Klasse 4 Gimre uten lam
50155 Fjellperla    1pr (bilde)
50201 Liperla        1pr
50202 Moperla       1pr

Kåra verlam
60001/2016142    (ætt 6, ullkval 10, ullmng 10, kropp 10x3, sum 56p)
60003/2016143    (ætt 6, ullkval 9,5, ullmng 9,5, kropp 9x3, sum 52p)
60047/2016147    (ætt 5, ullkval 9, ullmng 9, kropp 8x3, sum 47p)

Resultat utstilling Ingunn Nævdal

Klasse 1 Vaksen vær
Fjordgut 2011227 fekk 1pr

Klasse 2 Rispitvær
50021/2015257 fekk 1pr (Ætt 7p, ullkval 10p, ullmengd 10p, kropp 8p. Sum 60p)

Klasse 3 Sau med lam
20014   1.pr (Ætt 3p, ullkval. 9p, ullmng 10p, kropp 9p, vekt lam 10p, kropp & ull lam 9p. Sum 69p)

20015   1pr  (Ætt 4,5p, Ullkval 9,5p, ullmng 10p, kropp 9p, vekt lam 9p, kropp & ull la 9p. Sum 69p)

30020   1pr  (ætt 6p, ullkval 10p, ullmng 9p, kropp 9p, vekt lam 9p, kropp & ull lam 9p. Sum 70p)

Klasse 4 Gimre uten lam (dalasau) Bilde syner 50025.
50007   1pr
50010   1pr
50018   1pr
50019   1pr Nr 2 her
50020   1pr
50024   1pr
50025   1pr Nr 1 her og basgimre region Bergen m/ omland
50026   1pr
50028   1pr
50032   2pr

Verlam kåra 
60004/2016118    9p
60022/2016115    9p
60024/2016112    8,5p
60025/2016117    10p  nr3 i kvalitet på utstillinga
60027/2016111    9,5p
60028/2016149    9,5p
60029/2016148    9p

Resultat Knut Rongved

Klasse 2 Rispitver
Rongdaln 2015258  1pr (ætt 4, kår 10, ullkval 9,5, ullmng 10, kropp 10x3, sum 63,5p)

KJlasse 3 Sau med lam
30973 Lovisa  1pr ( ætt 4,4. ullkval 9, ullmng 10, kropp 10 x2, avdrått 9,5x2,   lam 8,5, sum 71p)
41055 Brudi  1pr ( Ætt 4,5, ullkval 10, ullmng 9, kropp 8x2, avdrått 9,5x2, lam 9, sum 67,5p)

Klasse 4 Gimre uten lam.
51093   1pr   nr 1 her.
51111   1pr
51117   2pr
51118   1pr   nr 2 her
51125   2pr
51126   1pr
51130   1pr

Kåra verlam
61149/2016134  (ætt 4, ullkval 9,5, ullmng 9,5, kropp 8x3, sum 47p)
61153/2016135  (ætt 4, ullkval 8, ullmng 10, kropp 10x3, sum 52p)
61152/2016133  (ætt 4, ullkval 10, ullmng 10, kropp 8,5x3, sum 49,5)
66011/2016136 farga spel ætt 3, ullkval 8, ullmng 9, kropp 9x3, sum 47)

Resultat Sigbjørn Rognebakke

Klasse 1 Vaksen ver
Bordølen 2014172    1pr   Nr 3 i kvalitet i kjlassen (se bilde)

Verlam kåra
60412/2016119    9p
60413/2016120    9,5p

Resultat Anders Seljestad

Bildet syner Røldal 2015262
Klasse 1 Vaksen ver
Tønnvær 2013200  1pr

Klasse 2 Rispitver
Hauakallen 2015006  2pr ( Ætt 7, kår 9,5, ullkval 9,5, ullmng 9, kropp 8, saum 59p)
Røldal 2015262  1pr ( Ætt 6, kår 9,5, ullkval 9, ullmng 9,5, kropp 9, sum 61p)

Klasse 3 Sau med lam
0100 Snildo  1pr (Ætt 6, ullkval 8, ullmng 8, kropp 10, avdrått 10, lam 9,5, sum 71,5p)
30012 Pryda  1pr (Ætt 3,5, ullkval 9, ullmng 9, kropp 10, avdrått 9, lam 9, sum 68,5p)
30015 Fina  1pr (Ætt 6, ullkval 9, ullmng 9, kropp 9,5, avdrått 8, lam 8,5, sum 67,5p)
40041 Stabbo  1pr (Ætt 6, ullkval 10, ullmng 8, kropp 9, avdrått 8,5, lam 8,5, sum 67,5p)

Klasse 4 Gimre uten lam
50003 Saudill   1pr
50004  SAuda   1pr
50059  Selja     1pr
50002  Berit     1pr   nr 2 region Hardanger    

Resultat Kjetil Skjervheim

Klasse 1 Vaksen ver
Breidølen 2014021    1pr

Klasse 4 Gimre uten lam
50198    1pr
50202    1pr
50204    1pr
50220    1pr
50228    1pr
50229    1pr

Kåra verlam
62260/2016125    (ætt 7, ullkval 10, ullmng 10, kropp 10x3, sum 57p)
62261/2016124    (ætt 7, ullkval 10, ullmng 9,5, kropp 9,5x3, sum 55p)
60269/2016123    (ætt 6, ullkval 10, ullmng 10, kropp 10x3, sum 56p)
62295/2016122    (ætt 6, ullkval 10, ullmng 9,5, kropp 10, sum 55,5p)

Resultat Nils Tveite

Klasse 1 Vaksen ver
Stjernerugg 2013150  1pr og spiss  Se bilde

Klasse 2 Rispitver
Torvedølen 2015201 1pr og spiss ( Ætt 6, kår 10, ullkval 8,5, ullmng 10, kropp 1o, sum 64,5p.)

Klasse 3 Sau med lam
0033 Torvedøla 1pr og nr 3 i klassen(Ætt 8, Ullkval 10, ullmng 10, kropp 10, avdrått 9, lam 9, sum 75p)
10003 Rose Mari 1pr og nr 2 i klassen) (Ætt 6, ullkval 10, ullmng 9,5, kropp 10, avdrått 10, la 9,5, sum 75p)

Klasse 4 Gimre uten lam
50006 Prydrosa   1pr
50025 Stjerna    1pr
50012 Solrosa     1pr    
50019 Typa        2pr
50005 Lykkerosa 1pr

Verlam kåra
60015/2016123    9,5p  

Resultat Andreas Vorland

Alle dyra er farga spelsau
Klasse 3 Sau med lam
30042    1pr  (ætt 3, ullkval 9, ullmng 9, kropp 10x2, avdrått 10x2, lam 10, sum 71p
40010    2pr  (ætt 3, ullkval 9, ullmng 10, kropp 8,5x2, avdrått 8x2, lam 10, sum 65p)
40012    1pr  (ætt 3, ullkval 9, ullmng 10, kropp 8,5x2, avdrått 10x2, lam 8,5, sum 67,5p)

Klasse 3a Gimre med lam
50153    1pr  (ætt 3, ullkval 9, ullmng 10, kropp 9x2, avdrått 9x2, lam 9, sum 67p)

Klasse 4 Gimre uten lam
50001    1pr
50113    2pr

Kåra verlam
60001/2016131    (ætt 4,5, ullkval 9, ullmng 10, kropp 9x3, sum 50,5p)
60029/2016132    (ætt 3, ullkval 8,5, ullmng 10, kropp 9x3, sum 48,5p)

Myrkdalen Dalasaulag


Sida er ei heimeside for Myrkdalen Dalasaulag som igjen er eit lokallag og eit fylkeslag av "Landslaget for reinrasa norsk sau". Den vil gjennom tekst og bilete presentera dalasauen, laget, medlemmene og sauebesetningane deira. 
Viktig å poengtera at andre reine saueraser enn dalasau også er representert i laget. Desse er spelsau både kvit og farga, sjeviot, suffolk og svatfjes. Dette kan du sjå under hovudside "Myrkdalen Dalasaulag" og underside "Besetningar"

HISTORIA TIL DALASAUEN

Sida vil også fortelja dalasauens historie både lokalt og nasjonalt. I Myrkdalen vart rasen ala fram, og her finns framleis ihuga dalasauentusiastar som held på den reine rasen og motset seg at han vert kryssa inn med utanlandske sauerasar. Bilete er frå 1987 og syner Leiv Sausjord, ein av entusiastane som har betydd mykje for bevaring av rasen. Her med veren Glitregut. Foto avisa Hordaland

FRAMTIDA FOR DALASAUEN

Sidan den reine dalasauen som er att i Hordaland nesten berre finns i Myrkdalen og ikkje tel meir enn omlag 200 dyr, og på landsplan om lag 1200, vil heimesida reklamera for rasen og hans gode eigenskapar og oppfordre saueinteresserte til å skaffe seg slike dyr. I tillegg til Voss har me nå i 2016 medlemar som har reinrasa dalasau i Askøy, Bergen, Fusa, Kvinherad, Odda, Osterøy og Ullensvang

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Ingmar Vik-Mo | Svar 22.11.2015 18.37

Er ein 70 år gamal pensjonist, fødd på ein gard i Øystese. Vaks opp med dalasau, det finaste dyr eg ser. Gløymer aldri smalajag og saueutstilling om hausten.

Bjørg-Karin Ringen | Svar 10.06.2015 16.27

Kåra svart vær; Gløt- Jegermeister 2013027 byttes eller selges fra Tangen på Hedmark. Fine og store lam etter seg, ca 50% svart

Stig Bjørkheim 12.06.2015 18.18

Har du et tlf nr en kan ringe?
Mitt er:41105046
Mvh

Stig Bjørkheim

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.06 | 15:55

Hei dette var ein fin dalasau,med fine spenar

...
22.11 | 18:37

Er ein 70 år gamal pensjonist, fødd på ein gard i Øystese. Vaks opp med dalasau, det finaste dyr eg ser. Gløymer aldri smalajag og saueutstilling om hausten.

...
12.06 | 18:18

Har du et tlf nr en kan ringe?
Mitt er:41105046
Mvh

Stig Bjørkheim

...
10.06 | 16:27

Kåra svart vær; Gløt- Jegermeister 2013027 byttes eller selges fra Tangen på Hedmark. Fine og store lam etter seg, ca 50% svart

...
Du liker denne siden